Pakume õpilastele kooli õppekavaga seotud hariduslikke teemapäevi

Õppepäevad on mõeldud põhikooli aineüleseks aktiivõppeks, mis toetab riiklikku õppekava. Lisaks ajalooõppele on siia lõimitud ka teised ained nagu: loodusõpetus, tehnoloogia ning kehaline kasvatus. Õppepäeva eesmärk on arendada läbivate teemade käsitlemist ning pöörta suuremat tähelepanu üldpädevuste kujundamisele.

Toimumisajad:  21.05 - 10.06.2018. Vajalik eelregistreerimine.


Õppepäeval osalemine:

  • annab uusi teadmisi loodusest, ajaloost ja tehnikast
  • kasvatab uudishimu ja avatust
  • parandab enesejuhtimist ja avatust
  • arendab loovust ja probleemilahendamise oskuseid
  • arendab suhtlus- ja koostööoskuseid
  • arendab kriitilist mõtlemist

Ühepäevane töötubadega õppepäev sisaldab ekskursiooni Rõuge linnamäele ja muinastallu. Klass jagatakse väiksemateks rühmadeks, kus õpilased läbi praktilise tegevuse saavad kogemuse erinevatest rauaaja eluvaldkondadest. Õpitakse tulerauaga tuld tegema, kerisahju kütma, jahvekiviga vilja jahvatama, tinaehteid valama, tutvutakse muinassõdalaste eluga, lastakse vibu, osaletakse mõõgavõitluses või visatakse oda. Õpilased saavad teadmisi ajaloost ning loodusainetest, näiteks mandrijää või inimtegevuse rollist  pinnavormide kujunemisel, asulate tekkimisest, elust rauaajal, sõjapidamise viisidest, kaubandusest ja arheoloogilistest leidudest. Kestus 3-4 tundi.Hinnad

Töötubadega õppepäeva maksumus on 9 eurot osaleja kohta. Rühma suurus on  25-35 õpilast.


EKSKURSIOON linnamäele ja muinastallu

Juhul kui töötubadega õppepäev teie ajakavasse ei sobi, pakume ka tavalist ekskursiooni linnamäele ning muinastallu. Kestvus 1 tund. Maksumus 2 eurot / inimene.


kahepäevane õppepäev

Kahepäevasel õppepäeval pakume lisaks Rõuge linnamäel ja muinastalus toimuvale ka ERM-i külastust (90-minutiline töötuba „Kuidas töötab arheoloog?“ 4 eurot/õpilane) ning ekskursiooni Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonda (60 eurot/õpilasrühm).


Majutus

Pakume ööbimisvõimalust magasmiskottides Rõuge rahvamaja põrandal 2 eurot/öö/inimene või tasuta ööbimist muinasmajas. Magamiskotid või riided tuleb õpilastel ise kaasa võtta.

Varajase teatamise korral on võimalik ööbida ka Ööbikuoru kämpingus (mobiil 509 0372).


Toitlustus

Pakume toitlustust Rõuge Koolis 3 eurot/hommikusöök, 3.50 eurot/lõuna ning 3.50 eurot/õhtusöök inimese kohta. Soovi korral on võimalik toitu ise valmistada ka püstkojas.


Lisainfo ja registreerimine haridusprogrammidesse:


Tiit Kobrusepp
üldkoordinaator
+372 553 7252 (helistada peale kella 15)
tiit.kobrusepp@arte.edu.ee

Robert Rootslane
töötubadega õppepäeva läbiviija
+372 5698 1663
robertrootslane@gmail.com

Andres Järvpõld
ekskursioonid linnamäele ning muinastallu
+372 521 3107
info@puuslik.eeEelmine
Teistkordne Rõuge muinaspäev toimub 21. juulil 2018
Järgmine
Muinasehituse suvekool 2018