Muinasehituse suvekool 2018

Muinasehituse õppetöö käigus jätkatakse poolelioleva rõhtpalkhoone ehitamist, rõhuasetusega hoone ülemistele palgikordadele ning katusekonstruktsioonidele. Lisaks kooritakse palke, tehakse hoonele ukseava ning ehitatakse uksed juba olemasolevatele hoonetele, milleks on sepikoda ja ait.


Ehitamisel kasutatakse ainult käsitööriistu nagu kirves, liimester, vändaga puur, nuga ja peitel. Peamisteks tegevusteks saavad olema koerakaelatappide ja varade mõõtmine ja tahumine ning kisklaua kiskumine ja tahumine.

Kõrvaltegevustena teeme lõkke peal süüa, harjutame odaviset, sepistame ja teeme tinavalu.

 

Ajakava

09.07.2018 saabumine Rõugesse, tutvumine muinastalu ja linnamäega ja ettevalmistused ehituseks

10.07.2018 kuni 20.07.2018  rõhtpalkhoone ehitamine

21.07.2018 Rõuge muinaspäev. Tegemist on avaliku üritusega, mis on suunatud arheoloogia populariseerimiseks

22.07.2018 muinastalu konserveerimine ja lahkumine

 

Hind

Koolitusel osalemine maksab 50 eurot, mis sisaldab koolituskulusid. Sellele lisandub ühiselt organiseeritud toidu- ja majutuskulu 10 eurot iga koolitusel veedetud täispäeva kohta. Toidu- ja majutuskulu maksmine on vabatahtlik: kui osaleja ei soovi MTÜ Arheopolise poolt korraldatud toitlustust ja majutust, siis seda maksma ei pea. Majutus osaleja soovil kas Rõuge Rahvamaja põrandal või Muinastalus, seega on tarvis kaasa võtta isiklikud magamistarbed. Rahvamajas on ka WC ja dušš.

Näide:  Kui inimene tuleb 8-ks päevaks, siis tuleb tal tasuda 50 + 80 = 130 eurot.

 

Registreerumine

Registreerumiseks saatke e-kiri aadressile ragnar.saage@ut.ee täpsustades, millistel kuupäevadel soovib osaleja kursusest osa võtta. Kursuse eest on võimalik saada 3 EAP-d ja ametlik Tartu Ülikooli tunnistus, kui osaletud on vähemalt 5 päeval suvekoolist.


Eelmine
Pakume õpilastele kooli õppekavaga seotud hariduslikke teemapäevi