Pakume õpilastele kooli õppekavaga seotud hariduslikke teemapäevi


Õppepäevad on mõeldud põhikooli aineüleseks aktiivõppeks, mis toetab riiklikku õppekava. Lisaks ajalooõppele on siia lõimitud ka teised ained nagu loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus ning kehaline kasvatus. Õppepäeva eesmärk on arendada läbivate teemade käsitlemist ning pöörata suuremat tähelepanu üldiste pädevuste kujundamisele.

TOIMUMISAJAD: mai ja juuni 2019
VAJALIK EELREGISTREERIMINE

Õppepäeval osalemine:
• annab uusi teadmisi loodusest, ajaloost ja tehnikast
• kasvatab uudishimu ja avatust
• parandab enesejuhtimist
• arendab loovust ja probleemilahendamise oskust
• arendab suhtlus- ja koostööoskust
• arendab kriitilist mõtlemist

Ühepäevane töötubadega õppepäev sisaldab ekskursiooni Rõuge linnamäele ja muinastallu. Klass jagatakse väiksemateks rühmadeks, kus õpilased läbi praktilise tegevuse saavad kogemuse erinevatest rauaaja eluvaldkondadest. Õpitakse tulerauaga tuld tegema, kerisahju kütma, jahvekiviga vilja jahvatama, tinaehteid valama, tutvutakse muinassõdalaste eluga, lastakse vibu, osaletakse mõõgavõitluses või visatakse oda. Õpilased saavad teadmisi ajaloost ning loodusainetest. Rühma suurus on 25-35 õpilast. Sisu kohta leiab täpsema info Mõõgavõitluse seltsi kodulehelt.

EKSKURSIOON LINNAMÄELE JA MUINASTALLU
Juhul kui töötubadega õppepäev teie ajakavasse ei sobi, pakume ka tavalist ekskursiooni linnamäele ning muinastallu. Kestvus 1 tund. Maksumus 2 eurot / inimene.

KAHEPÄEVANE ÕPPEPÄEV
Kahepäevasel õppepäeval pakume lisaks Rõuge linnamäel ja muinastalus toimuvale ka ERM-i külastust (90-minutiline töötuba „Kuidas töötab arheoloog?“ 4 eurot/õpilane) ning ekskursiooni Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonda (60 eurot/õpilasrühm).

MAJUTUS
Pakume ööbimisvõimalust magamiskottides Rõuge rahvamaja põrandal 2 eurot/öö/inimene või tasuta ööbimist muinasmajas. Magamiskotid või riided tuleb õpilastel ise kaasa võtta. Varajase teatamise korral on võimalik ööbida ka Ööbikuoru kämpingus (mobiil 509 0372).

TOITLUSTUS
Pakume toitlustust Rõuge Koolis 3,5 eurot/hommikusöök, 4 eurot/lõuna ning 4 eurot/õhtusöök inimese kohta. Soovi korral on võimalik toitu ise valmistada ka püstkojas.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE HARIDUSPROGRAMMIDESSE:

Tiit Kobrusepp

üldkoordinaator
+372 553 7252 (helistada peale kella 15)
tiit.kobrusepp@arte.edu.ee

Robert Rootslane
töötubadega õppepäeva läbiviija
+372 5698 1663
robertrootslane@gmail.com

Andres Järvpõld
ekskursioonid linnamäele ning muinastallu
+372 521 3107
info@puuslik.ee

Eelmine
Õpilaste projektipäevad Rõuges
Järgmine
Muinasehituse suvekool 2019