2013. aastal Rõuge muinasmajas

10. juulil 2013 algasid ettevalmistustööd Rõuge muinasmaja abihoonete rajamiseks. Aja jooksul on plaanis rajada terve muinastalu, kus on nii ait, laut, suvekoda kui ka sepikoda. Viimases saab tulevikus huvilistele demonstreerida rauaaegset rauatööd ja suveköögist võib saada ehtsat muinasaegset toitu. Aga see on veidi kaugem tulevik. Kõigepealt tuleb tarvilikud hooned valmis ehitada.

Hetkel tegeletakse materjali ettevalmistamisega. Käsil on rekonstrueeritava aida palkide koorimine ja palgiotste "autentseks raiumine". Kui Rõuge muinasmaja puhul loobuti saejälgedega palgiotste maharaiumisest, siis tänaseks on jõutud otsusele, et kuigi tegemist on aeganõudva tööga, raiutakse palgiotsad siiski maha. Loomulikult ei muuda see fakti, et palk on langetatud saega, annab see siiski võimaluse näha, milline nägi välja hoone, mis on otsast lõpuni kirvega valmis tehtud. Suur saag, millega puid langetati, tuli siinmail kasutusele alles 19. saj II poolel.

Käesoleval laupäeval, 13. juulil antakse ka Ööbikuoru ja muinasmaja külastajatele võimalus oma muinasvõimed proovile panna. Toimuvad palgiotste maharaiumise ja palgikoorimise võistlused. Võistelda saab kolmes erinevas kategoorias:

  1. palgiotste maharaiumine
  2. palgi koorimine
  3. ja kombineeritud võistlus e duatlon, kus on vaja hakkama saada mõlema tööga.

Võistlus toimub kahes voorus, hommikune voor kestab 12.00 - 14.00 ning õhtune voor 16.00 - 19.00.

Võistlusest võivad osa võtta kõik, nii mehed kui ka naised. Praegune muinasmaja tiim, mille põhikoosseisus on 80% naisi, võib kinnitada, et kumbki töö ei murra ka naiste konti. Võistluse peamiseks hindamiskriteeriumiks on muidugi aeg, aga lisapunkte võib saada kvaliteetse töö või stiili vms eest. Kui soovid saada ehtsat muinaskogemust, siis oled oodatud Rõuge Ööbikuoru servale, muinasmaja juurde. Meie anname sulle tööriistad ja materjali, sina saad teada, kuidas ehitati hooneid rohkem kui 1000 aastat tagasi. 


Aida kokkupanek ettevalmistatud materjalist ja selle lõpetamine on plaanis 2014. aasta suvel, kui muinastalu detailplaneering on heaks kiidetud ja Rõuge vallavolikogu otsusega kehtestatud. Ühtlasi alustatakse ka uue abihoone - sepikoja - ehitusega.


Eelmine
Käsitööhuvi ei rauge, mõned osalejatest ootavad juba järgmist seminari
Järgmine
Tule Rõugesse muinastalu laiendama